logo
INSTALIRANJE, SERVIS I PRODAJA
HR-10310 Ivanić-Grad, Deželićeva 15, Tel/fax:01 2888-974

Radiona01Viklanjem stratora trofaznih i jednofaznih asinhronih elektromotora te zamjenom neispravnih mehaničkih elemenata, ELSTRO Vam pruža kvalitetnu uslugu i na području servisa elektromotora.

Ponuda obuhvaca:

  • Zmjena namotaja-viklanje trofaznih i
    jednofaznih asinhronih elektromotora
  • Zamjena neispravnih namotaja generatora
  • Zamjena neisptavnih mehanickih elemenata elektromotora i generatora
  • Ispitivanja i mjerenja namotaja i otpora izolacije