Redovni prošireni godišnji servis klima uređaja

350,00 kn

Opis proizvoda

Prošireni godišnji servis klima uređaja vrši se jednom ili više puta godišnje uglavnom na uređajima u komercijalnoj upotrebi, koji su u intenzivnoj upotrebi. Svakom se uređaju po pregledu izdaje dokument Protokol pregleda.

Specifikacija radova po Proširenom godišnjem servisu:

1. Kontrola pričvršćenja ili oštećenja vanjske i unutarnje jedinice
2. Kontrola izolacije cjevovoda
3. Kontrola daljinskog upravljača, izmjena beterija po potrebi
4. Čišćenje površine unutarnje i vanjske jedinice
5. Čišćenje i dezinfekcija filtera unutarnje jedinice
6. Čišćenje i dezinfekcija unutarnjeg registra
7. Čišćenje vanjskog registra – po potrebi
8. Vizualna kontrola i ispiranje odvoda kondenzata
9. Kontrola električnih priključaka
10. Kontrola isparavanja radne tvari
11. Kontrola općih značajki funkcije, popravci:
– Kontrola emisije buke i vibracija (kod unutarnjih i vanjskih jedinica)
– Kontrola temperature ispuhanog zraka
– Pokretanje lamele i funkcija vremenskog prekidača
– Kontrola otvaranja zapora svježeg zraka
– Kontrola ispravne funkcije termostata
12. Informiranje naručitelja o potrebi pojedinačnog otklanjanja kvara.
13. Dokumentiranje izvršenih radova Kontrolnom listom

Tokom servisa vrše se samo manji popravci kao sanacija izolacije, zatezanje ili zamjena vijaka za učvršćernje vanjske jedinice i slično.
Servis ne obuhvaća tlačnu probu u slučaju propuštanja, dopunu sistema radnom tvari – plinom, zamjenu eventualno neispravnih dijelova i slično.
Po ovom pregledu, u slučaju potreba za širom intervencijom, daje se ponuda za popravak klima uređaja.
U cijenu ovog paketa uračunata je intervencija na uređajima montiranih do 3m visine. Za ostale slučajeve cijena po dogovoru.

Servise klima uređaja kao i svih drugih uređaja koji sadrže tvari štetne za ozonski omotač smiju vršiti samo obučeni servieri i opremljeni servisi sa dozvolom Ministarstva zaštite okoliša i prostornog uređenja i koji su na osnovu toga uvršteni u Registar .
To naročito vrijedi od 01.01.2006. godine kada je stupila na snagu UREDBA o tvarima koje oštećuju ozonski sloj.