Redovni mali godišnji servis klima uređaja

250,00 kn

Opis proizvoda

Servis klima uređaja u komercijalnoj i nekomercijalnoj upotrebi provodi se jednom ili više puta godišnje u slučaju intenzivne upotrebe, a smiju ga obavljati isključivo ovlašteni servisi.

Elstro servis nudi dva paketa godišnjeg servisa klima uređaja:
-Redovni mali godišnji servis klima uređaja
-Prošireni godišnji servis klima uređaja

Redovni mali godišnji servis klima uređaja vrši se godišnje i u glavnom na uređajima u nekomercijalnoj upotrebi, koji nisu u intenzivnoj upotrebi.

Specifikacija radova po Redovnom malom godišnjem servisu:

1. Kontrola pričvršćenja ili oštećenja vanjske i unutarnje jedinice
2. Kontrola izolacije cjevovoda
3. Kontrola daljinskog upravljača, izmjena beterija po potrebi
4. Čišćenje površine unutarnje i vanjske jedinice
5. Čišćenje i dezinfekcija filtera unutarnje jedinice
6. Čišćenje i dezinfekcija unutarnjeg registra
7. Čišćenje vanjskog registra – po potrebi
8. Vizualna kontrola i ispiranje odvoda kondenzata
9. Kontrola električnih priključaka
10. Kontrola isparavanja radne tvari
Tokom servisa vrše se samo manji popravci kao sanacija izolacije, zatezanje ili zamjena vijaka za učvršćernje vanjske jedinice i slično.
Servis ne obuhvaća tlačnu probu u slučaju propuštanja, dopunu sistema radnom tvari – plinom, zamjenu eventualno neispravnih dijelova i slično.
Po ovom pregledu, u slučaju potreba za širom intervencijom, daje se ponuda za popravak klima uređaja.
U cijenu ovog paketa uračunata je intervencija na uređajima montiranih do 3m visine. Za ostale slučajeve cijena po dogovoru.

Servise klima uređaja kao i svih drugih uređaja koji sadrže tvari štetne za ozonski omotač smiju vršiti samo obučeni servieri i opremljeni servisi sa dozvolom Ministarstva zaštite okoliša i prostornog uređenja i koji su na osnovu toga uvršteni u Registar .
To naročito vrijedi od 01.01.2006. godine kada je stupila na snagu UREDBA o tvarima koje oštećuju ozonski sloj.