logo
INSTALIRANJE, SERVIS I PRODAJA
HR-10310 Ivanić-Grad, Deželićeva 15, Tel/fax:01 2888-974

Na temelju zakona o energiji (N.N.68/01 i 177/04) te Pravilnika o označavanju energetske učinkovitosti kućanskih uređaja, propisan je oblik i sadržaj oznake o energetskoj učinkovitosti kućanskih aparata ENERGETSKE NALJEPNICE.
Njena osnovna funkcija je informiranje potrošača a time i poticanje na izbor najekonomičnijih i ekološki najprihvatljivijih uređaja.

ener_naljepnica01Izgled energetske naljepnice za hladnjake, ledenice i njihove kombinacije.

Detalji oznake prema slikovnom prikazu br. 1 imaju sljedeće značenje:

I. Ime ili trgovačka oznaka dobavljača
II. Dobavljačeva oznaka tipa/modela
III. Razred energetske učinkovitosti uređaja mora biti određen u skladu s poglavljem V. Priloga. Odgovarajuće slovo treba biti smješteno na razini pripadajuće strelice.
IV. Mjesto predviđeno za označavanje posebnim oznakama (u vezi zaštite okoliša i sl.)
V. Potrošnja energije u skladu s HRN EN 153 izrašena u kWh/godina (tj. za 24 sata x 365
dana);
VI. Ukupni neto smještajni obujam svih odjeljaka za svješe namirnice koji ne podliješu
označavanju zvjezdicama (tj. radna temperatura -6°C);
VII. Ukupni neto smještajni obujam svih odjeljaka za smrznute namirnice koji podliješu
označavanju zvjezdicama (tj. radna temperatura -6°C);
VIII. Označavanje zvjezdicama odjeljaka za smrzavanje namirnica u skladu s prihvaćenom
regulativom;
IX. Podaci o izmjerenoj razini buke (ako su raspološivi).

VAŽNO !

Slovčane oznake na obojanim strelicama lijevo pokazuju moguće stupnjeve energetske učinkovitosti aparata, a bijela oznaka na crnoj strelici desno označava u koju grupu energetske učinkovitosti dotični aparat pripada.
Stupnjevi su označeni slovima od A do G.
A se odnosi na najučinkovitiji aparat, a G energetski najmanje učinkovit aparat.
Treba naglasiti da aparati iz A razreda upotrebljavaju najviše 55% od energije što upotrebljava prosječni istovrsni aparat na tržištu.
To ne znači da aparati u istoj klasi troše jednako pa je stoga dobro dodatno provjeriti brojčanu oznaku u redu niže koja govori o prosječnoj godišnjoj potrošnji el.energije.

Energetski razred upotreba el.energije (istovrsni aparati)

A —— manje od 55%
B —— manje od 65%
C —— manje od 90%
D —— manje od 100%
E —— manje od 110%
F —— manje od 125%
G —— više od 125%

Za primjer aparati iz A razreda troše oko polovicu manje energije od aparata iz D razreda