logo
INSTALIRANJE, SERVIS I PRODAJA
HR-10310 Ivanić-Grad, Deželićeva 15, Tel/fax:01 2888-974

Na temelju zakona o energiji (N.N.68/01 i 177/04) te Pravilnika o označavanju energetske učinkovitosti kućanskih uređaja, propisan je oblik i sadržaj oznake o energetskoj učinkovitosti kućanskih aparata ENERGETSKE NALJEPNICE. Njena osnovna funkcija je informiranje potrošača a time i poticanje na izbor najekonomičnijih i ekološki najprihvatljivijih uređaja. Izgled energetske naljepnice za hladnjake, ledenice i njihove kombinacije. Detalji oznake prema slikovnom prikazu br. 1 imaju sljedeće značenje: I. Ime ili trgovačka oznaka […]